Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Denna tävling arrangeras av Aimpoint AB. 

Anmälan till denna tävling innebär samtycke till att Aimpoint AB kan kontakta dig via e-post eller annan kommunikationsväg i syfte att informera eller marknadsföra företagets produkter. Du kan avsluta detta samtycke när helst du önskar. 

Att anmäla sig till tävlingen föranleder ingen anmälningsavgift eller köptvång. 

Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre samt ha ringa eller ingen erfarenhet av hagelskytte sedan tidigare. 

Anmälan till tävlingen kan ske till och med den 28/2 kl 12.00. Efter denna tidpunkt inkluderas inga ytterligare anmälningar. 

Vinnarna står själva för eventuella omkostnader direkt kopplade till deltagande i denna tävling, med undantag för kostnader som uttryckligen är angivna som en del av tävlingens pris. 

Priset är följande: 

X personer deltar vid ett utbildningstillfälle arrangerat och genomfört av Aimpoint AB med syfte att lära nybörjare hagelskytte genom att använda två olika testgrupper som utbildas på olika sätt. Utbildningstillfället genomförs i Boden, Sverige mellan den 2/4 och 7/4 2017. Deltagarna får under tävlingsveckan tillgång till hagelbössor och ammunition som Aimpoint tillhandahåller. Lämpliga kläder för nyttjande under utbildningen skall respektive deltagare själv medtaga. Kost och logi under utbildningen står Aimpoint AB för och deltagarna är inte ansvariga för att uppbära dessa kostnader. 

Deltagarna kan inte välja att istället få kontant ersättning motsvarande sitt pris. Priset kan inte heller överlåtas till tredje part. Eventuell vinstskatt står respektive vinnare själv för. En jury väljer ut vinnarna som deltar i utbildningen och vinnarna tillkännages den 7/3 2017 på Aimpoint ABs hemsida och Facebook-sida. Juryn förbehåller sig rätten att välja ut deltagare som har en lämplig bakgrund för att delta i utbildningen som testpersoner för två olika metoder avseende hagelskytte. Anställda på Aimpoint AB eller deras familjer är inte berättigade att delta i tävlingen.