Återförsäljare

Logga in

Acro™ Fästesplatta för CZ P-10 C OR  - 1

Avsedd användning

  • Sportskytte

    Sportskytte

Acro™ Fästesplatta för CZ P-10 C OR

#200522

  • Pistolmonteringsplatta för montering av Acro™ sikten på Optic Ready (OR) CZ P-10 C OR handeldvapen

  • Installation av certifierad vapensmed rekommendera

Läs mer
  • Ta ditt skyttetill nästa nivå

  • Aimpoint – originaletsedan 1975

Produktbeskrivning

Specifikationer och dokument

  • Allmänna specifikationer

Allmänna specifikationer

Fästesplattform
Fästesplattform
Acro Interface