Återförsäljare

Logga in

Kundvagn

Garanti & service

Garanti & service

Aimpoint tillverkar världens mest högkvalitativa rödpunktsikten, och styrker såklart detta med en gedigen garanti. Vår garanti täcker tillverkningsfel i material och montage i 10 år från inköpsdatum, vid personligt bruk, samt 2 år för yrkesmässig användning och tävlingsverksamhet. Vid osannolika fall att fel uppstår kommer du som kund att bli erbjuden reparation eller byte av ditt rödpunktsikte utan extra kostnad. 

Garanti

Garantin gäller under förutsättning att siktet inte har använts felaktigt, tagits isär eller manipulerats på annat sätt. Alla försök att ta isär eller reparera siktet gör att garantin blir ogiltig.

Med personligt bruk avses användning av siktet på ett sätt som innebär mindre påfrestningar än yrkesmässig användning. Med yrkesmässig eller tävlingsmässig användning avses daglig eller högfrekvent användning av siktet i yrkesmässiga aktiviteter (militära eller polisiära sammanhang) eller under förhållande som kan jämföras med yrkesmässiga sådana. Garantin är begränsad till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras. En kopia av originalkvittot som visar inköpsdatum måste bifogas alla garantianspråk.

Service

Om du får problem med din Aimpoint produkt, kontakta i första hand den återförsäljare eller organisation där du köpte produkten. De bör kunna undersöka din produkt samt ge dig råd gällande vad problemet är och kanske till och med reparera den.
Om detta inte är möjligt eller om du inte får svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss via vår kontaktsida.

Observera: Vår e-postadress, [email protected], används endast i pågående serviceärenden. Tack för er förståelse och samarbete.

Vänligen läs vår reparationspolicy innan du skickar in ditt Aimpoint® sikte för reparation.