Återförsäljare

Logga in

Acro™ Fästesplatta för S&W M&P9  - 1

Avsedd användning

  • Sportskytte

    Sportskytte

Acro™ Fästesplatta för S&W M&P9

#200523

  • Pistolmonteringsplatta för montering av Acro™ sikten på Optic Ready (OR) Smith and Wesson M&P9 generation 1 handeldvapen

  • Installation av certifierad vapensmed rekommendera

Läs mer
  • Ta ditt skyttetill nästa nivå

  • Aimpoint – originaletsedan 1975

Produktbeskrivning

Specifikationer och dokument

  • Allmänna specifikationer

Allmänna specifikationer

Fästesplattform
Fästesplattform
Acro Interface