Återförsäljare

Logga in

2022.09.08

"Att jaga vildsvin är en spännande upplevelse och för många jägare en favoritjakt, med chans till mycket action och hisnande ögonblick. Det är en jakt med tusenåriga anor som idag är lika nödvändig som populär. Jakten behövs för att begränsa konsekvenserna av en växande vildsvinspopulation för människor och natur."

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Vildsvin - ett vilt med stor spridning

Vildsvinens historia sträcker sig över 11 000 år tillbaka i tiden. Sverige, Norge och Danmark har haft vildsvin sedan stenåldern. De utrotades, men återinfördes på gårdar för vildsvin. Då många djur rymde från dessa gårdar under 1970- och 1980-talen och etablerade en snabbt ökande population av vildsvin, främst i södra Sverige.

Idag har Sverige den största vildsvinspopulationen i Skandinavien. Det finns vildsvin i de flesta europeiska länder, med en särskilt stor population i Tyskland och Frankrike. Vildsvin finns även i norra Afrika, hela Asien och i Japan.

Vildsvin och människan

Många människor rädda för vildsvin och det av goda skäl. De är mycket stora, ett vildsvin kan väga upp till 100 kg och vissa galtar är kända för att nå över 200 kg. Vildsvinens betar i kombination med deras höga hastighet på upp till 50 km/h gör dem potentiellt farliga med förmågan att göra mycket skada.

Att se en galt (hane) som springer i full fart mot dig är en adrenalinpumpande upplevelse för de flesta människor. Generellt sett är vildsvin inte farliga, då de är skygga varelser som normalt håller sig borta från människor. Deras beteende är uppenbart annorlunda när de känner sig hotade, till exempel under en jakt eller när en sugga (hona) skyddar sina kultingar. Ändå är deras främsta instinkt att fly.

Vildsvin kan dock utgöra ett hot mot hundar, som oftast inte har en chans om de blir attackerade.

Vildsvin och jordbruksmarker 

I takt med att vildsvinspopulationen växer ökar också antalet trafikolyckor med djuren. Varje år orsakas tusentals vägolyckor av vildsvin.

Vildsvin är även kända för att orsaka skada på jordbruksmark. De gräver gärna runt i marken på jakt efter mat. Spår och till och med stora gropar kan hittas i deras livsmiljöer. Vildsvin har en vana att skada grödor. Till exempel majsodlingar som erbjuder vildsvin både mat och en säker plats att gömma sig. Detta kan dock orsaka allvarlig skada på grödorna.
Förvaltningen av vildsvin genom jakt hjälper till att förhindra att de förstör jordbruksmark.

Vildsvin föredrar vanligtvis skogsområden där buskar och träd erbjuder skydd och en plats att gömma sig. Men i många länder i Europa har urbaniseringen drivit vildsvinen bort från deras naturliga livsmiljöer och tvingat dem att leva sida vid sida med mänsklig befolkning. Till exempel har grupper av vildsvin setts ströva runt i städer i Spanien och Tyskland, oavsett tid på dygnet.

Vildsvin som påträffas vid torg och stadsparker är inte utan problem. Vildsvin är mottagliga för sjukdomar, särskilt om populationen är för tät. Den mest allvarliga sjukdomen är svinpest, som också kan smitta tamgrisar (men inte människor). I vissa fall orsakar de även mycket skador på privata egendomar och stadens grönområden.

Kontroll av populationen genom jakt

Att förvalta vildsvinspopulationen genom drevjakt är avgörande. Samarbetet mellan jägare och bönder är en viktig åtgärd för att undvika omfattande problem. Det är ett faktum att de nuvarande nivåerna av nöjesjakt är otillräckliga för att begränsa tillväxten av vildsvinspopulationen.

Den relativa påverkan av jakten på vildsvinsdödlighet har minskat och är för närvarande inte tillräcklig för att förhindra den växande populationen med ökande negativa konsekvenser.

Trots att vi behöver hantera vildsvinsstammen bör vildsvinsjakt genomföras med hög etik, precis som all annan jakt. Den omsorg vi ger de vilda djuren, hur vi genomför jakten, hur vi avlivar djuret och hur vi behandlar det döda viltet - alla är element inom konceptet jaktetik. Jägare bör se viltet som en resurs som ska förvaltas med långsiktigt perspektiv.

Läs fler av våra stories

Ta del av våra skytteäventyr och jaktupplevelser. Innehållet kommer från erfarna jägare och professionella användare i form av artiklar, filmer, how-to-guides och annan praktisk information som gör att du får ut mesta möjliga av ditt sikte från Aimpoint.

Hundförare - en passion för hundar

Hundförare - en passion för hundar

Harjakt på Ven

Harjakt på Ven

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Älgjakt - Ett kulturell arv

Älgjakt - Ett kulturell arv

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

3 drivna jägare

3 drivna jägare

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Gåsjakt med Micro S-1™

Gåsjakt med Micro S-1™