Återförsäljare

Logga in

Kundvagn

2019.08.29

"Alla kronhjortar föds fläckiga, vilket är vanligt hos många hjortarter, och tappar sina fläckar i slutet av sommaren."

Dov- och kronhjort

Dov- och kronhjort

Dovhjort - en europeisk hjort 

Beskrivning
Dovhjort är ursprungligen från Europa men har introducerats runt om i världen. Hanen kallas hjort, honan kallas hind och ungarna kalv. Vuxna hjortar är 140–160 cm långa och väger vanligtvis 60–100 kg. Hinden är 130–150 cm långa och väger 30-50 kg. De största hjortarna kan dock bli upp till 190 cm långa och väga 150 kg. De lever i cirka 12–16 år.

Dovhjorten varierar i färg mellan olika varianter av arten. Den vanligaste har en kastanjefärgad päls med vita fläckar, mest synliga på sommaren, med en mycket mörkare, fläckfri päls på vintern. Det ljusa området runt svansen är kantat med svart. Svansen är ljus med en svart rand.

Endast hjortar har horn, som är breda och skovelformade från tre års ålder. Under de första två åren är hornet en enkel tagg.

Beteende och livscykel
Dovhjorten spreds över centrala Europa av romarna. Sedan cirka 500 000 år sedan har dovhjorten jagats för mat och upplevelsen. Idag har dovhjorten introducerats till Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien - och vilda populationer etableras mer och mer i varje område. Även om hjorten anses vara eftertraktad av många jägare, konkurrerar den ofta med lokala arter och kan utgöra ett hot.

De är betesdjur och föredrar miljöer i blandad skog och öppna gräsmarker. Under brunsten sprider hjortarna ut sig och honorna rör sig mellan dem. Vid den tiden på året är dovhjorten relativt oorganiserade jämfört med resten av året, då de försöker hålla ihop i grupper på upp till 150 individer.

De största grupperna av dovhjortar förekommer precis innan brunstsäsongen, medan de minsta grupperna är honor med kid. Under en stor del av året håller könen sig separerade och samlas endast under parningsmånaderna. Det kan dock finnas andra mönster, som ungkarlsgrupper, så kallade herrklubbar, och till och med blandade grupper.

Fortplantning
Dovhjortar har en parningssäsong på cirka 135 dagar. I norr inträffar den vanligtvis under den andra hälften av oktober, medan den inträffar i april i söder. Olika populationer, miljövariationer, storlek och till och med ålder kan påverka variationen inom ett dovhjorts-parningssystem. 

Forskare har visat att hanar kan förlora upp till 17% av sin kroppsvikt under brunsten, när de försöker försvara honor eller territorium.
Efter att honorna har blivit befruktade varar dräktighetsperioden i upp till 245 dagar och vanligtvis föds ett kid.

Kronhjorten - en av de största hjortarna. 

Beskrivning
Kronhjorten är en av de största hjortarterna och finns i större delen av Europa samt delar av Asien. Dessutom är det den enda hjortarten som förekommer i Afrika, i de nordvästra delarna. Den har även introducerats i andra delar av världen som USA, Australien och delar av Sydamerika. Kronhjorten lever på hedmarker, bergssidor samt gräsmarker nära skog. De kan också ses i hjortparker.

Kronhjorten är den fjärde största hjortarten. Den är en idisslare, äter sin mat i två faser och har ett jämnt antal tår på varje klöv, likt kameler, getter och nötkreatur. Skillnader i utseende kan observeras mellan olika underarter av kronhjorten, främst vad gäller storlek och horn.

Den manliga (hjort) kronhjorten är vanligtvis 175 till 250 cm lång och väger 160 till 240 kg; den kvinnliga (hind) är 160 till 210 cm lång och väger 120 till 170 kg. De enorma men småhornade hjortarna i Karpaterna kan väga upp till 500 kg. Hornen mäter vanligtvis 71 cm i total längd. Ett mjukt skydd, kallat basthud, hjälper till att skydda nybildade horn på våren. Inför hösten börjar hornen förkalkas och hjortarnas produktion av testosteron ökar inför den kommande parningssäsongen. Några veckor efter att de har fällt sina gamla horn börjar nya växa ut. Tillväxten av horn är en energikrävande aktivitet och hjortarna förlorar ofta vikt under denna process.

Kronhjortar har olika färgvariationer beroende på årstid och habitat, med grå eller ljusare färgning är vanligt förekommande på vintern och mer rödaktig och mörk pälsfärgning på sommaren. Den har en ljusare brun rumpfläck och en blek svans.

Kronhjortskött anses vara både smakrikt och näringsrikt. Det är högre i protein och lägre i fett än både nötkött och kyckling.

Beteende och livscykel
Kronhjortar bildar vanligtvis enkönade grupper under större delen av året. Under parningssäsongen, kallad brunstperioden, tävlar hjortar om uppmärksamheten från hindarna och försöker sedan försvara de hindar de attraherat.

Rivaliserande hjortar utmanar varandra genom att bröla och gå parallellt bredvid varandra. Detta gör att de kan bedöma varandras horn, kroppsstorlek och stridsförmåga. Om ingen av hjortarna backar undan kan en sammandrabbning inträffa, och hjortarna kan ibland ådra sig allvarliga skador.

Dominanta hjortar följer grupper av hinder under brunstsäsongen, från augusti till tidig vinter. Hjortarna kan ha upp till 20 hinder för att hålla andra, mindre attraktiva hanar borta. Hanhjorten brölar för att hålla sin flock av honor samman.

Fortplantning
Honhjortar i sitt andra år kan få en eller mycket sällan två avkommor per år. Dräktighetsperioden är 240 till 262 dagar och avkommorna väger cirka 15 kg.

Alla kronhjortar föds fläckiga, vilket är vanligt hos många hjortarter, och tappar sina fläckar i slutet av sommaren.

Kronhjortar kan leva över 20 år i fångenskap och i det vilda lever de 10 till 13 år, även om vissa underarter med mindre predationstryck i genomsnitt når 15 år.

Läs fler av våra stories

Ta del av våra skytteäventyr och jaktupplevelser. Innehållet kommer från erfarna jägare och professionella användare i form av artiklar, filmer, how-to-guides och annan praktisk information som gör att du får ut mesta möjliga av ditt sikte från Aimpoint.

Hundförare - en passion för hundar

Hundförare - en passion för hundar

Harjakt på Ven

Harjakt på Ven

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Älgjakt - Ett kulturell arv

Älgjakt - Ett kulturell arv

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

3 drivna jägare

3 drivna jägare

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Gåsjakt med Micro S-1™

Gåsjakt med Micro S-1™