Återförsäljare

Logga in

Kundvagn

2021.08.18

"Aimpoint tar skjutträning på allvar och regelbunden övning är avgörande för att bli bättre. Sommaren är den perfekta tiden att besöka skjutbanan och öva inför jaktsäsongen. Träningsinstruktörerna på Aimpoint utbildar regelbundet sina kunder om hur man använder ett Aimpoint sikte för att förbättra sin skjutning."

Förbättra ditt skytte med Aimpoint

Förbättra ditt skytte med Aimpoint

Träning är ett nödvändigt och etiskt ansvar för jägare. Men många jägare besöker ibland skjutbanan utan fokuserad träning. Aimpoints instruktörer tränar jägare och skyttar effektivt för att öka snabbheten och precisionen vid målidentifiering för realistiska scenarios.

Välj tillfälle med omtanke

Under en drevjakt, när möjligheten att avlossa ett skott uppstår, behövs det mycket information som ska bearbetas innan avtryckaren trycks in. Är det lämpligt att sikta på viltet, var är hundarna, kan ett säkert skott tas, hur långt är avståndet, är skjutvinklarna acceptabla?

Allt detta med vetskapen om riskerna med att ta ett dåligt skott. Det är lite försent att börja tänka på var du ska placera dina fötter, korrekt kindstöd på stocken och hur du ska avlossa vapnet i just den här specifika situationen.

Aimpoints träningsinstruktörer är erfarna jägare. Med en enkel och övad skjutteknik får jägaren mer tid att utvärdera situationen, välja rätt ögonblick och agera säkert.

Vad är en bra träff?

Jägare siktar ofta på att träffa "mitt i prick", oavsett hur målet ser ut. Detta leder ofta till en tidskrävande finjustering när man använder ett sikte, vilket sällan är fördelaktigt för det slutliga resultatet, särskilt vid jaktformer där möjligheten att skjuta dyker upp plötsligt och sedan försvinner. Om siktet pekar rätt från början kan skottet avfyras när det fortfarande finns tid.

En bra träff är ett dödande skott utan onödig köttförstöring, en träff i den centrala delen av vitala zonen (dödande område). Om träffen är exakt i mitten av detta område eller inte är inte viktigt. Huvudsaken är att skottet görs i träffområdet varje gång. Etik är viktigt för alla jägare.

Ett bra kindstöd är en viktig utgångspunkt

Oavsett om du lär dig att slå en golfboll, flugfiska eller avfyra ett vapen, är en stor del av hemligheten att använda kroppen på samma sätt varje gång så att rörelsen kommer naturligt.

Aimpoints instruktörer uppmanar ofta deltagarna att börja från sin naturliga fotposition, stänga ögonen och lyfta vapnet upp till kinden. Handen som trycker av avtryckaren ska ge mest stöd för att hålla vapnet mot axeln.

Lär känna de två fokuspunkterna

Att skjuta mot rörliga mål innebär flera parametrar som påverkar avståndet till målet, som hastighet på målet, vinkel, projektilens hastighet och avstånd.

Med undantag för extrema fall gällande dessa faktorer kräver vanliga scenarios att jägaren förlitar sig på två fokuspunkter.

Den första fokuspunkten är i den främre tredjedelen av träffområdet. Den bör användas upp till avståndet där skotten är riktade mot bakkanten av träffområdet.

Större avstånd innebär att fokuspunkten bör vara längre fram.

Vid vilket avstånd fokuspunkten bör skiftas varierar mellan olika skyttar beroende på vapnets sving och timing.

Din specifika gräns hittas genom att testa och öva på olika avstånd på skjutbanan.

Användning av rödpunktsikte

För dem som har ägt eller provat ett rödpunktsikte är det uppenbart att det är en optimal sikte för korta avstånd, tät terräng och plötsliga situationer. Moderna drevjakter med gott om vilt är en jaktform som ofta innebär den här typen av skjutning både för stående skyttar och hundförare. Att efterlikna verkliga jaktssituationer är en utmaning för jakt- och skytteklubbar som är underkastade strikta begränsningar, lagar och regler.

Fokusera och låt hjärnan sköta jobbet

Vid skjutning utan stöd är siktet alltid i rörelse, och förmågan att förutsäga och kontrollera denna rörelse är nyckeln till snabb och säker skjutning. I stället för en vinglig rörelse bör det vara en stadig medveten rörelse mot träffområdet.

Vid skjutning mot stillastående mål bör du börja nedanför eller i den nedre delen av träffområdet och sakta röra dig uppåt med hjälp av muskelkraft, andning eller en kombination. Denna rörelse bör inte vara för lång, kanske en eller två decimeter.

När du placerar vapnet mot kinden bör du hitta startpunkten eller "kontaktpunkten" med ditt sikte. När du har nått detta område bör ditt fokus flytta till "fokuspunkten" ovanför, och du bör sedan röra siktet uppåt med en kontrollerad rörelse. När den röda punkten når fokuspunkten bör skottet avfyras. 

Etisk skjutning - kontakt - fokus - skjut

När du behärskar tekniken att hantera ett sikte mot ett stillastående mål är det dags att tillämpa tekniken på rörliga mål. Hitta kontaktpunkten, fokusera på fokuspunkten och när dina ögon och hjärna uppfattar att dessa mål är i linje bör du avfyra skottet.

Skillnaden jämfört med det stillastående målet är att kontaktpunkten nu är i bakkanten av träffområdet och fokuspunkten är längre fram. Du bör hitta kontaktpunkten med punkten i ditt sikte och stanna där för att låta ditt sinne samla information om riktningen och hastigheten hos målet.

Därefter bör ditt fokus flytta över till fokuspunkten med siktet som hinner i kapp med hjälp av en rörelse i dina höfter och midja. Rörelsen med siktet bör fortsätta framåt även efter skottet.

Tips för stillastående mål

Placera startpunkten, "kontaktpunkten", längst ner i eller strax under träffområdet.

Fokusera på "fokuspunkten" och rör siktet med en medveten rörelse med hjälp av muskelkraft eller din andning.

Håll fokus på fokuspunkten och låt din hjärna avgöra när den är i linje med ditt sikte.


Tips för rörliga mål

Låt "kontaktpunkten" placeras i bakkanten av träffområdet.

Stanna kvar vid denna kontaktpunkt en stund.

Skifta fokus till "fokuspunkten" och rör dig mot den med en medveten rörelse i dina höfter.

Behåll fokus på fokuspunkten och låt din hjärna avgöra när den är i linje med siktet.


Tips för att använda ett rödpunktsikte

Börja med din naturliga fotposition.

Låt handen som drar avtryckaren bära mest av vikten från vapnet.

Positionen på dina fötter bör möjliggöra att kroppen och höfterna kan röra sig på ett sätt som inte leder till okontrollerade uppåtrörelser vid sikte mot rörliga mål.

Håll båda ögonen öppna!

Läs fler av våra stories

Ta del av våra skytteäventyr och jaktupplevelser. Innehållet kommer från erfarna jägare och professionella användare i form av artiklar, filmer, how-to-guides och annan praktisk information som gör att du får ut mesta möjliga av ditt sikte från Aimpoint.

Hundförare - en passion för hundar

Hundförare - en passion för hundar

Harjakt på Ven

Harjakt på Ven

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Hagelskytte med ett rödpunktsikte från Aimpoint®

Älgjakt - Ett kulturell arv

Älgjakt - Ett kulturell arv

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

Drevjakt i hjärtat av Sörmland

3 drivna jägare

3 drivna jägare

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Vildsvinsjakt - lika viktig som underhållande!

Gåsjakt med Micro S-1™

Gåsjakt med Micro S-1™